Allt material

Här finner du allt material som kan beställas från oss. Använd menyn till vänster för att sortera materialet, så att du får en bättre överblick.
,Veterinärbroschyr om Apelka - oral lösning för katter med hypertyreoidism.
 
,,,,Dyrlægebrochure om Apelka - oral opløsning til behandling af hyperthyroide katte,Dyrlægebrochure om Apelka - oral opløsning til behandling af hyperthyroide katte,Dyrlægebrochure om Apelka - oral opløsning til behandling af hyperthyroide katte.,Dyrlægebrochure om Apelka - oral opløsning til behandling af hyperthyroide katte.,,
Läs mer
Veterinär- och djurägarbroschyr om Canikur Pro. Läs mer
Faktablad om Canikur (tabletter) och Canikur Pro (pasta). Läs mer
Informationstrekant för läcker exponering av Canikur Pro. Läs mer
Canikur Pro plakat. 50x70 cm, passar till A-skylt
Läs mer
Golv dekal. 40 cm i diameter. Läs mer
Hyllvippa för Canikur Pro 60 ml Läs mer

Poster 70x50 cm, passar till A-skylt. Canikur Pro till både hund och katt.

Läs mer
Broschyr från Patientföreningen Hundartros. Läs mer
Broschyr om Compagel och användningsområden.
Läs mer
Veterinärbroschyr med information om Equisolon, oral prednisolon till hästar. Läs om RAO (indikation för behandling med kortikosteroider.
Läs mer
Djurägarbroschyr med information om återkommande luftvägsobstruktion (RAO). Innehåller information om symptom, behandling samt tips till friska luftvägar.
Format: M65 (6 sidor)
Läs mer
Folder om Equitop Pronutrin, Myoplast och Gonex. A4-storlek.
Läs mer
Kort information om alla Equitop Gonex, Myoplast och Pronutrin. Läs mer
Bonuskorttill dina kunder. När kunden har köpt 5 st. valfria Equitopprodukter, utlämnar ni den 6:e gratis. Rabattkorten löses in hos Boehringer Ingelheim som ersätter med nya varor.
 
Läs mer
Poster med information om att hästägaren kan erhålla rabatt vid köp av Equitop-produkterna med bonuskort.
Läs mer
Poster i A3 för exponering av Equitop Gonex.
Läs mer
Poster i A3 för exsponering av Equitop Myoplast.
Läs mer
Poster i A3 för exponering av Equitop Pronutrin.
Läs mer

Broschyr om Centaura (insektsrepellerande spray).

Läs mer
Poster i hård papp med tryck på båda sidorna. Kan hänga i en tråd från taket, eller sättas upp på väggen. A3-storlek. Läs mer
Informativ hyllkant till Centauraflaskor. Läs mer
Informationsblad om Centaura (insektrepellerande spray). A5 storlek. Läs mer
Broschyre till väntrummet. Beskriver tecken på att hunden har artros och vad man som djurägare kan göra för att hjälpa sin hund. Läs mer
Broschyr till konsultationsrummet. Djurägarinformation vid behandling av artros med Metacam (meloxicam). Läs mer
Tredelat doskort där du enkelt kan finna fram rätt dosering för alla indikationer. Att ställas eller hängas upp på väggen. Läs mer
Avrivningsblock med goda råd som kan ges till djurägaren efter operation. 50 blad per block. A5. Läs mer
Veterinärbroschyr om smärta och smärtmyter. Läs mer
Information till djurägaren. Checklista med tecken på artros hos hundar. 50 blad per block. A5.  Läs mer
Hjälpmedel till djurägaren för att finna lägsta effektiva dos av Metacam till hund. A4.
Läs mer
A3 poster med bilder visande katter med symptom på kronisk smärta i samband med artros. Till väntrummet för att öka medvetandet om artros på katt. Läs mer
Liten A4 poster med bilder visande katter med symptom på kronisk smärta i samband med artros. Till väntrummet för att öka medvetandet om artros på katt. Läs mer

A3 poster med bilder på katter som har olika symptom på akut smärta. Till undersökningsrummet.

Läs mer

Utbildningsmaterial till Sheila Robertssons föreläsningar om akut och kronisk smärta hos katt.

Läs mer
Andrew Sparkes et.al. (2010). Guidelines för långtidsbehandling med NSAIDs på katt. Läs mer

Spruta till Metacam oral suspension (1,5 mg/ml) till HUND. Sprutan har kg-markeringar till 60 kg hund.

Läs mer

Spruta till Metacam oral suspension (1,5 mg/ml). Doseringssprutan kan användas till SMÅ HUNDAR och har kg-markeringar till 10 kg hund.

Läs mer

Spruta till Metacam oral suspension (0,5 mg/ml) till KATT. Doseringssprutan har kg-markeringar till 10 kg katt.

Läs mer
Folder med smärtbedömningsskala. Läs mer
16-sidig A5-folder om Hästens Pain Face. För veterinärer. Läs mer
Equine Pain Scale Clipboard - Limblock och Smärtschema häst Läs mer
Pain Face: Hästens Smärtskala limblock Läs mer
1 av 3 ser inte att deras häst har ont. En djurägarbroschyr som hjälper dig att läsa hästens Pain Face. Läs mer

Djurägarbroschyr, med information om hästens Pain Face och hur man avläser smärta hos häst.

Läs mer

Hjälpmedel till bedömning av smärta hos häst. Linjal med visuell analog skala.

Läs mer
Receptblock till Metacam oral suspension till katt. 50 blad per block. Läs mer
Receptblock för Metacam orals suspension till hund. 50 blad per block. Läs mer

A3 poster för veterinärer om hästens Pain Face.

Läs mer
Doseringskort för Metacam till häst. Finns i A4 och A5 storlek.
Läs mer
Klisteretikett med möjlighet att notera valfri produkt/läkemedel och karenstid. Läs mer
Hästägarfolder om olika typer av smärta hos hästar. Läs mer
Laminerad poster med rekommendationer vid medicinering av hästar. Kan hängas upp i stallet.
Läs mer
Etiketter som kan klistras på en hink som ska användas vid medicinering av hästar. Läs mer
OBS! Endast ett viktmåttband per veterinär kan beställas. Viktmåttband för en mer precis uppskattning av hästens/ponnyns vikt. Måttbandet ligger i ett plast etui. Läs mer

Spruta till Metacam oral suspension (15 mg/ml) till HÄST. Doseringssprutan har kg-markeringar till 600 kg häst.

Läs mer
Receptblock för Metacam oral suspension till häst, 100 ml. 50 blad/block. Läs mer
Receptblock för Metacam oral suspension till häst, 250 ml. 50 blad/block. Läs mer

Veterinärbroschyr om Pexion.

Läs mer
Protokoll för diagnostisering och behandling av epilepsi hos hund. Läs mer
Protokoll för dosjustering av Pexion till hundar med ideopatisk epilepsi. Läs mer
Djurägarbroschyr om epilepsi hos hundar. Läs mer
Har din hund epilepsi? Dagboken hjälper veterinären att avgöra vad som är orsaken till hundens anfall. Översikten ... Läs mer

Doseringsschema för Pexion.

Läs mer
50x70 cm plakat som visar hundens nervsystem. Läs mer
Differentialdiagnostiskt schema, jämförelse mellan PPID och EMS. Läs mer
Stor poster (83cm x 49cm). Liggande format. Läs mer
Stor poster (48cm x 83cm). Stående format. Läs mer
Broschyr för veterinärer om PPID hos häst och Prascend. Läs mer
Dyrlægebrochure om PPID, diagnosticering och behandling med Prascend.
 
Läs mer
Djurägarbroschyr om PPID och LangtHastLiv.se Läs mer

Broschyr som utlämnas till djurägeren när man startar upp behandling med ProZinc. UTLÄMNAS AV VETERINÄR.

Läs mer

En introduktion till ProZinc och behandling av katter med diabetes

Läs mer
Behandlingsöversikt - reglering av kattdiabetes med ProZinc Läs mer
Folder till väntrummet med information om diabetes hos katt Läs mer
Samling av artiklar utgivna 2010 - 2015 som omhandlar ProZinc. Läs mer
Veternärens guide till Semintra och behandling av kronisk njursjukdom hos katt. A4-broschyr. Läs mer
Djurägarbroschyr om Semintra vid uppstart av behandling med Semintra. Information och goda råd vid behandling med Semintra. Lämnas ut av veterinären. Läs mer

Doseringskort för Semintra som visar hur länge en flaska räcker, beroende på kattens vikt. A4-format.

Läs mer
Semintra startpaket till katter med kronisk njursjukdom. Startpaketet innehåller; välkomstbrev, broschyr, stickers och njurdagbok. Allt samlat i en liten och behändig ask. Läs mer
Njurdagboken är ett verktyg till både veterinär och djurägare med katt som är satt på Semintra. Den första delen av dagboken innehåller sidor för att notera kattens matlust, aktivitetsnivå och kroppsvikt. Den sista delen av boken innehåller sidor som veterinären fyller i till kontrollbesöken. Här noteras resultat från den kliniska undersökningen och eventuella andra undersökningar. Dagboken ingår också i Semintra Startpaket. Njurdagboken utlämnas av veterinär till djurägare som har en katt som är satt på Semintra.
Läs mer
Praktisk information och tips till optimal vård av katter som har kronisk njursjukdom. Kan ligga i väntrummet. Läs mer
6-sidig veterinärbroschyr om Semintra. Läs mer
Innehåller fyra artiklar: Characterisation of Telmisartan in Cats; Efficacy of long term treatment with telmisartan ...; Effect of Semintra on quality of life ...; Ease of use of Semintra ... Läs mer

Följande algoritm hjälper dig när du har en patient med misstänkt myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD).

Algoritmen visar hur tecken på sjukdomsprogression hittas, om ytterligare undersökningar krävs eller behandling ska sättas in.

Läs mer

Genomgång av behandlingsalternativ för myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD) hos hundar – av Jens Häggström, DVM, PhD, DECVIM (cardiology).

Läs mer

Tidiga tecken på hjärtsjukdom hos stora hundraser. Dette flödesschema kan hjälpa veterinären att ringa in de hundar av stora hundraser där vidare undersökningar är indikerade för att verifiera eller utesluta DCM.

 

Läs mer
A4-block med 25 blad med illustrativa teckningar som visar sjukdom i hjärtklaffen och sjukdom i hjärtmuskeln. Används i konsultationsrummet. Läs mer
Poster som viser på sygdom i hjärtklaffen och i hjärtmuskeln. Till konsultationsrummet. 35x50 cm. Läs mer
Poster om hjertesygdom hos hund. Kan hænges op i venteværelset. Den viser hvilke raser som oftere får sygdom i hjerteklappen og hjertemusklen, samt hvilke symptomer som dyreejeren skal være opmærksom på. Läs mer
Veterinärens guide om hur man stöttar hundens hjärthälsa genom kost och livsstil. Läs mer
Innehåller doseringsask och informationsfoldrar. Läs mer
Postkort för beställning av Vetmedin Hjärtstart startpaket Läs mer
EKG-linjal för hund. Läs mer
Använd denna guide för att lära mer om hundens andningsfrekvens i vila och hur man använder andningsfrekvenskalkylatorn (applikation) steg för steg. Appen kan gratis laddas ner från din smartphones appbutik.
 
Läs mer
10 frågor och svar om hjärtsjukdom och Vetmedin
Läs mer
Doseringskort för Vetmedin.
Läs mer

Informationsfolder till djurägare om hjärtsvikt på hund och behandling med Vetmedin vet. (pimobendan)

Läs mer
Djurägarinformation om hur djurägaren kan stötta hundens hjärta.
Läs mer

Receptblock för Metacam tuggtabletter (valfri styrka), till hund. 50 blad per block.

Läs mer
Djurägarbroschyr om Viacutan Plus och hur essentiella fettsyror kan hjälpa hunden/katten.
Läs mer
Veterinärbroschyr med utförlig information om essentiella fettsyror i Viacutan Plus.
Läs mer
Poster Viacutan Plus i A3 storlek. Läs mer
Bonuskort till dina kunder. När kunden har köpt 5 st. Viacutan Plus, utlämnar ni den 6:e gratis. Rabattkorten löses in hos Boehringer Ingelheim som skickar ersättningsvaror till kliniken.
Läs mer
Faktabroschyr om omega fettsyror. Läs mer
Broschyr om essentielle fedtsyrer. Läs mer
Receptblock för Vetmedin tuggtabletter. 50 blad/block. Läs mer
Djurägarbroschyr om Seraquin Gonex. Seraquin Gonex pellets är ett fodertillskott som innehåller Gonex som är ett högaktivt extrakt av den grönläppade musslan. Läs mer
Broschyrhållare till Seraquinbroschyrer
Läs mer
Informationsguide till djurägare som på ett lättfattligt sätt beskriver artros och ledåldrande hos hund. Innehåller bl.a. symtom, diagnos och förebyggande. Läs mer
Informationsguide till djurägare som på ett lättfattligt sätt beskriver artros och ledåldrande hos katt. Innehåller bl.a. symtom, diagnos och förebyggande.
Läs mer
Informationsblad om glukosaminoglykaner (GAG), kondroitinsulfat och gurkmeja.
Läs mer
Vetenskap om fodertillskott inverkan på ledfunktionen. Läs mer
Bonuskort till dina kunder. När kunden har köpt 5 st. paket Seraquin, utlämnar ni den 6:e gratis. Rabattkorten löses in hos Boehringer Ingelheim som skickar ersättningsvaror till kliniken.
Läs mer
Bonuskort till dina kunder. När kunden har köpt 5 st. paket Seraquin, utlämnar ni den 6:e gratis. Rabattkorten löses in hos Boehringer Ingelheim som skickar ersättningsvaror till kliniken.
Läs mer
Rund hyllkant (vippa) till Seraquin.
Plaststrimmel med självhäftande tape medföljer, som gör att den kan klistras upp på hyllkanten och "vippa" för att skapa uppmärksamhet på Seraquin.
Läs mer
Poster för Seraquin hund. 50x70 cm. Passar till A-skylt. Läs mer
Poster för Seraquin katt. 50x70 cm. Passar till A-skylt. Läs mer
Frågeark till djurägare som provar Seraquin till hund.
Läs mer
Frågeark till djurägare som provar Seraquin till katt.
Läs mer

Små förtryckta återbesöksblock, 50 blad per block.

Läs mer

Doskort till användning av Semintra 10 mg/ml.

Läs mer

Broschyr som utlämnas till djurägeren när man startar upp behandling med Semintra 10 mg/ml. Läs mer om hypertension, behandling av sjukdomen och hur Semintra® (telmisartan) används. UTLÄMNAS AV VETERINÄR.

Läs mer

Veterinärbroschyr om Semintra (telmisartan) 10 mg/ml oral lösning mod hypertension hos katter. Nu finns det en oral lösning som kan nå det önskade målet.

Läs mer
1 / 1
/Files//Billeder/Content/menupic.jpg
Allt material

Kontakta oss

Boehringer Ingelheim Vetmedica

Box 467
201 24 Malmö

Telefon 040 - 23 34 00 
Fax 040 - 97 27 50